βιώσιμη διαχείρηση

Διαχείριση ηθικής

Πάμε ακόμα ένα βήμα μπροστά για να γίνουμε μια εταιρεία παγκόσμιας κλάσης μέσω ηθικής διαχείρισης.

Η Daehan Shipbuilding είναι μια εταιρεία που ασκεί ηθική διαχείριση.

Η Ηθική διαχείριση ορίζεται ως το σύνολο των αρχών διαχείρισης που μπορούν να μεγιστοποιήσουν την αξία της εταιρείας, διεξάγοντας τις επιχειρήσεις με διαφάνεια και δίκαιο τρόπο, βάσει του κώδικα ηθικής της εταιρείας, ως κριτήριο για τον προσδιορισμό του συνόλου των δραστηριοτητών της εταιρείας. Ταυτόχρονα θεωρεί την ηθική ως πρωταρχική αξία στη λειτουργία της εταιρείας. Η καθαρή οργανωτική κουλτούρα και οι ηθικές επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελούν βασικές απαιτήσεις της βιώσιμης διαχείρισης. Η DHSC είναι μια εταιρεία που καλλιεργεί μια υγιή εταιρική κουλτούρα μέσω της ηθικής διαχείρισης και δεσμεύεται στο μέλλον να γίνει μια εταιρεία που είναι σεβαστή και αξιόπιστη