Εισαγωγή

Τοποθεσία

Θα εξελιχθούμε σε μια υπερήφανη εταιρεία που εκπροσωπεί την Κορέα.

Haenam Shipyard
498 Joseonso-gil, Hwawon-myeon, Haenam-gun, Jeollanam-do
Contact
061) 531 - 0114