βιώσιμη διαχείρηση

Διαχείριση ποιότητας

Η DHSC προσπαθεί να επιτύχει την ικανοποίηση των πελατών και να κατασκευάσει πλοία υψηλής ποιότητας παγκόσμιας κλάσης μέσω συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.

Σύστημα Προώθησης Διαχείρισης Ποιότητας
Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου

Προκειμένου να παραδώσει προϊόντα υψηλής ποιότητας στους πελάτες εγκαίρως, η DHSC έχει θεσπίσει "δέκα βασικές δεσμεύσεις διασφάλισης ποιότητας" και έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις, σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής. Μέσω βασικών δραστηριοτήτων επιθεώρησης ποιότητας, εντοπίζουμε και κάνουμε τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση ελαττωμάτων, διαχειριζόμαστε προληπτικά και αποτελεσματικά την ποιότητα και επιδιώκουμε ποιοτική ανταγωνιστικότητα παγκόσμιας κλάσης.

Κάτοχος διεθνούς πιστοποίησης (ISO 9001)-Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η DHSC έχει αποκτήσει το ISO 9001, ένα διεθνές πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας και διατηρεί την πιστοποίηση. Επιπλέον, προσπαθούμε να επιθεωρούμε και να βελτιώνουμε τις διαδικασίες εργασίας κάθε τμήματος μέσω του ετήσιου εσωτερικού ελέγχου και να δημιουργούμε και να διατηρούμε ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Κατάσταση πιστοποίησης

  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας
    KS Q ISO 9001
    2023-07-13
  • KS B ISO 3834-2:2006 ISO 3834-2:2005
    2021-06-08