Εισαγωγή

Το μέλλον της DHSC

Δημιουργούμε μια εταιρική κουλτούρα που συνειδητοποιεί συνεχώς τις βασικές αξίες.

Η εμπιστοσύνη και το πάθος είναι αρχές και πρότυπα που καθοδηγούν τις σκέψεις και τις ενέργειες όλων των υπαλλήλων της DHSC.

신뢰,열정 신뢰, 열정