Επιχειρηματικοί τομείς

Ναυπηγική επιχείρηση

Παγκόσμια αναγνωρισμένη ποιότητα και τεχνικές δεξιότητες της DHSC

Σε αναγνώριση της ποιότητας και των τεχνικών δεξιοτήτων της, παρεδώσαμε επιτυχία πολλά άλλα πλοία, συμπεριλαμβανομένου του χύδην μεταφορέα. Με βάση το άπειρο δυναμικό και τις δυνατότητές του για ανάπτυξη, η Η DHSC θα δημιουργήσει ένα μέλλον για τη ναυπηγική βιομηχανία της Κορέας.

πελάτης

 • Neda Maritime

 • N.S. Lemos

 • Ship Finance International

 • BW Group

 • Metrostar Management

 • Clearlake Shipping Pte. Ltd.

 • Tsakos Group

 • Yasa Shipping Industry & Trading

 • Maran Tankers Management

 • Sun Enterprises

 • Valles Steamship Company

 • Minerva Marine

 • Pleiades Shipping Agents S.A.